Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Prenesená skúška OPP II

Termíny pre prenesenú skúšku z predmetu OPP II pre 3. ročník mgr. EŠ sú dňa 9.3.2021 (skúšajúci dr. Maslák, tím konzultácie Maslák, link zverejnený v časti konzultačné hodiny členov katedry) a dňa 19.3.2021 (skúšajúca dr. Gešková, tím konzultácie Gešková, link zverejnený v časti konzultačné hodiny členov katedry). Na skúšku sa je potrebné prihlásiť cez systém MAIS.