Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Prezentácia z prednášky pri príležitosti Dňa ľudských práv

Vážené študentky, vážení študenti,

pri príležitosti Dňa ľudských práv usporiadali naši študenti, ktorí aktuálne pôsobia v pozícii pomocných vedeckých síl na Katedre dejín práva, prednášku s Mgr. Dubovským, PhD. z Ústavu pamäti národa.

Ak ste nestihli prednášku, môžete si pozrieť materiál z prednášky TU.