Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Priestupkové právo

V súlade s čl. 19 ods. 9 Študijného poriadku prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. oznamujem študentom, ktorí sa nezúčastnili sústredenia 2. 10. 2021 z voliteľného predmetu Priestupkové právo, že majú právo absolvovať jeho priebežné hodnotenie v skúškovom období ZS akad. r. 2021/22 v nasledujúcich termínoch:

- 15. 12. 2021 (streda) - 16.00 hod.

- 7. 1. 2022 (piatok) - 16.00 hod.

- 15. 1. 2022 (sobota) - 9.00 hod.

- 21. 1. 2022 (piatok) - 16.00 hod.

- 29. 1. 2022 (sobota) - 9.00 hod.

- 4. 2. 2022 (piatok) - 16.00 hod.

- 12. 2. 2022 (sobota) - 9.00 hod.

2) Študent sa na termín prihlasuje vopred žiadosťou prostredníctvom e-mailu na adrese: sona.kosiciarova@truni.sk. Učiteľ informuje študenta o presnom čase pripojenia. Na priebežné hodnotenie sa študent neprihlasuje prostredníctvom MAISu.

Ďalšie informácie ohľadne spôsobu a priebehu priebežného hodnotenia sú zverejnené v Moodli.