Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Prihlasovanie na termíny skúšok - správne právo procesné

Milí študenti,

v systéme MAIS sú vypísané termíny postupových skúšok z predmetov

  • Správne právo procesné - SK (2. ročník - denná a externá forma štúdia)

  • Správne právo procesné - OSK (4. ročník - externá forma štúdia)

  • Seminár zo správneho práva procesného (2. ročník - denná a externá forma štúdia) 

Prihlasovanie na termíny skúšok sa uskutoční od 3. decembra 2021 od 17:00 hod. prostredníctvom systému MAIS.

Nácvik ústnej skúšky z predmetu Správne právo procesné - SK a Správne právo procesné - OSK sa uskutoční dňa 6. decembra o 18:00 hod. vo výučbovom tíme v MS Teams. Vaša účasť je dobrovoľná.