Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

rozdelenie študentov - FP

13.02.2018: rozdelenie študentov - FP (prof. Dianiška)

Predbežné rozdelenie študentov denného štúdia do študijných skupín na semináre z predmetu Forenzná psychológia (prof. Dianiška):

C3                   štvrtok 15:00 - 16:40hod       posl.7              Šulek - Ziková

C1                   štvrtok 15:00 - 16:40hod       posl.11            Bebjak - Hruška

C2                   štvrtok 16:40 - 18:20hod       posl.7              Jablončíková - Suchárová

Konečné a záväzné prerozdelenie študentov do jednotlivých študijných skupín sa zrealizuje na prvom stretnutí z predmetu Forenzná psychológia (15.02.2018).

Ďakujeme za pochopenie, KPPP