Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Rozdelenie študentov - Právna rétorika

21.09.2019: predmet Právna rétorika

Vážení poslucháči II. ročníka bakalárskeho denného štúdia,

v prílohe Vám zasielam Vaše zadelenie do skupín v predmete PRÁVNA RÉTORIKA.

Predpokladám, že tento zoznam môže byť predmetom zmien  - ak by ste sa chceli preradiť do inej skupiny - je to možné. Je však potrebné, aby sa výmena uskutočnila "meno za meno", pretože počet študentov v skupine sa musí dodržať.Zároveň Vám chcem oznámiť, že v pondelok 23. septembra 2018 sa bude výučba konať v čase 12,00 – 13,20 pre všetky skupiny.  Je totiž potrebné stretnúť sa spolu, aby sa zladilo Vaše zaradenie v študijných skupinách do finálnej podoby.

Dajte mi, prosím, spätnú väzbu, či ste tento mail dostali. Ďakujem.

S pozdravom

PhDr. Katarina Miklošová, vyučujúca predmetu Práva rétorika

Katedra propedeutiky právnických predmetov

miklosovakatarina@gmail.com