Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Skúška - OPH II záväzkové právo

Vážení študenti,

postupová skúška z predmetu Občianske právo hmotné II - záväzkové právo bude prebiehať formou testu v systéme Moodle. Pôjde o test s 30-timi výrokmi, u ktorých je potrebné označiť, či ide o pravdivý alebo nepravdivý výrok (Pravda/Nepravda). Za každú testovú otázku je možné získať 1 bod.

Klasifikačná stupnica:

30 - 28 A
27 - 25 B
24 - 22 C 
21 - 19 D
18 - 16 E
15 a menej FX

Vypracovanie testu bude časovo obmedzené.