Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

skuska VET - zmena

21.01.2018: skúška VET - zmena

Oznamujem študentom prvého ročníka PF TU externej formy, že skúška z predmetu Všeobecná ekonomická teória bude dňa 24.01.2018, t. j. v stredu, o 09:00hod. v mč 14 (nie podľa pôvodného termínu o 10:00hod).

Ďakujem za pochopenie, Klimentová, KPPP