Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Skúšky - doc. Vyšný

Vážené študentky, vážení študenti,

doc. Vyšný bude skúšať predmet Svetové dejiny práva v tíme Svetové dejiny práva: skúška (Vyšný)
KANÁL: Svetove dejiny prava_skuska_Vysny
KÓD: wigz7x7

Skúška z predmetu Právne dejiny predkolumbovskej Ameriky spočíva v predložení záverečnej práce, tzn. potrebné je prihlásiť sa len prostredníctvom MAISu, nie prostredníctvom MS Teams.