Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Skúšky na Katedre trestného práva a kriminológie - kódy a pokyny

Katedra trestného práva a kriminológie zverejňuje kódy na vstup do tímov skúšok, ktoré budú na katedre prebiehať v skúškovom období. Kód do tímu prof. Šimovčeka pre TPP I externisti je: vqm11f0. Ostatné kódy sú v prílohe nižšie. Zverejňujú sa opakovane aj pokyny vykonávania skúšok.

Kódy do tímov skúšok

Pokyny k vykonávaniu skúšok