Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Skúšky - ZS

24.11.2017: skúšky KPPP - ZS 2017/2018

Súhrnný prehľad termínov skúšok z predmetov zabezpečovaných učiteľmi Katedry propedeutiky právnických predmetov PF TU nájdete tu. Harmonogram termínov pre skúškové obdobie ZS akademického roka 2017/2018 je zostavený podľa predmetov i vyučujúcich.

Želáme vám úspešné ukončenie zimného semestra!
KPPP