Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Skúšobné online stretnutie ku štátnym skúškam

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

za účelom zabezpečenia hladkého priebehu štátnych skúšok budeme organizovať skúšobné online stretnutie dňa 27. 4. o 16:00 cez platformu Microsoft Teams. Bližšie informácie obdržíte prostredníctvom e-mailu.

KMPaEP