Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

SPH - samoštúdium

Samoštúdium pre všetky skupiny SPH

učebnica: Košičiarová, S.: Správne právo hmotné, Všeobecná časť, ALEŠ ČENEK

obsah prednášky z 5.3.2020 - samoštúdium s. 217 - 225

obsah prednášky z 12.3.2020 - samoštúdium s. 226 - 240

obsah prednášky z 19.3.2020 - samoštúdium s. 240 - 247

 

Študenti sú povinní vypracovať prípadové štúdie.

učebnica: Košičiarová, S. a kol.: Prípadové štúdie zo správneho práva hmotného. IURA EDITION, 2010.

12.3.2020 - prípadové štúdie (kapitola 14. - 16.)

19.3.2020 - prípadové štúdie (kapitola 23.)