Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

SPH ZPS - prenášaný predmet

Doc. Maslen oznamuje, že skúšky v skrátenom skúškovom období pre 3. ročník v dennom bakalárskom štúdiu a pre 4. ročník v externom bakalárskom štúdiu z predmetu SPH ZPS bude realizovať  dištančnou formou. Katedra vypíše pre daný predmet termíny v systéme MAIS a študentom budú jednotlivo zasielané prípadové štúdie obsahujúce zadanie skutkového stavu, otázky k prípadu a súvisiacu právnu úpravu. Rovnakým spôsobom bude doc. Maslen hodnotiť aj predmet Environmentálne práva a využívanie prírodných zdrojov.