Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Spôsob prihlásenia sa do online cvičení - trestné právo

Katedra trestného práva a kriminológie informuje, že pripojenie do cvičení z predmetov vyučovaných na katedre trestného práva bude prebiehať takou formou, že jednotliví vyučujúci si študentov priamo pridajú do vytvoreného tímu cvičenia, napr. tím ,,TPH I Szabová - C4". Na email každého študenta príde aj potvrdzujúci email o jeho pridaní do tímu. V čase konania cvičenia študentovi preto stačí iba prihlásiť sa do MS Teams a vyučujúci študenta cez MS Teams zavolá. Ale keďže študent bude do daného tímu aj priamo pridaný, vie sa do tímu pripojiť aj sám, a to cez ikonu Stretnúť sa, ktorá sa vždy zobrazuje na pravej strane hore po nalogovaní sa do príslušného tímu. Takýmto spôsobom sa môže študent dostať do tímu napr. v prípade, že by na cvičenie meškal - vtedy je ale potrebné vždy vyučujúceho informovať, že študent sa pripojil, aby si ho mohol zapísať do prezenčky. Prezenčka sa bude totiž robiť vždy na začiatku cvičenia, tak ako na bežnom cvičení.