Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Spôsob vykonávania skúšok na Katedre trestného práva a kriminológie

Katedra trestného práva a kriminológie zverejňuje informácie k priebehu ústnych a písomných skúšok, ktoré sa budú vykonávať počas skúškového obdobia.

Pokyny k priebehu skúšok