Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Spôsob vykonávania ústnych skúšok cez MS Teams - trestné právo

Katedra trestného práva a kriminológie zverejňuje podrobné informácie k spôsobu vykonávania ústnych skúšok z predmetov vyučovaných na Katedre trestného práva a kriminológie v skúškovom období zimného semestra ak. roka 2020/2021

Ústne skúšky cez MS Teams