Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Správne právo - I. opravný termín

Zoznam študentov /podľa čísla štúdia-študenta/ na I. opravný termín zo Správneho práva je zverejnený v systéme MAIS  /viditeľný po prihlásení sa do systému/