Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Štátna skúška z Finančného práva

Vážení študenti,

štátna skúška z predmetu Finančné právo sa uskutoční dňa 04. 05. 2020 o 15:00 v miestnosti Collegium Novum.