Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Štátne skúšky z medzinárodného a európskeho práva

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

štátne skúšky z medzinárodného a európskeho práva sa uskutočnia dňa 4. mája 2020 od 9:00 online formou, prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Sledujte, prosím, svoje univerzitné e-mailové schránky, do ktorých Vám budú zaslané bližšie informácie. 

Náhradný termín štátnych skúšok sa uskutoční dňa 12. mája 2020. 

doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.

vedúca katedry