Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Študentská pomocná vedecká sila na KMPaEP

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva vypisuje výberové konanie na miesto študentskej pomocnej vedeckej sily.

Bližšie informácie nájdete tu.