Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Súdne lekárstvo - 15.10.

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že Súdne lekárstvo sa dňa 15.10. konať nebude z techických dôvodov. Súdne lekárstvo sa bude konať od 22.10. O zaradení do MS Teamsu budeme študentov informovať začiatkom týždňa