Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Súdne lekárstvo - 4.11.2021

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že súdne lekárstvo sa dňa 4.11.2021 neuskutoční.