Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Súdne lekárstvo - kód do tímu

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že kód do tímu Súdneho lekárstva je nasledovný: a6d4jm4