Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Súdne lekárstvo - oznam

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje študentom prihláseným na predmet Súdne lekárstvo, že prednáška aj cvičenie sa budú dňa 22.10.2020 konať v čase podľa rozvrhu prostredníctvom MS Teams. Kód do tímu bude zaslaný študentom na emailové adresy.