Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Súdne lekárstvo - termín testu

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že hodnotenie z predmetu Súdne lekárstvo sa bude konať formou testu dňa 23.12. o 18:00. Test sa bude konať v tíme SL - test 23.12. o 18:00. Študenti sa do tímu nalogujú cez kód: dbxe98e. Test bude zaslaný vyučujúcim do chatu tímu