Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Súdne lekárstvo - zrušenie cvičenia 23.9.2021

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že cvičenie a prednáška z predmetu Súdne lekárstvo sa dňa 23.9. konať nebude. Bude zabezpečená náhrada a to predĺžením cvičenia a prednášky, ktoré sa budú konať dňa 30.9.