Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Súdne lekárstvo - zrušenie cvičenia 8.10.2020

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že cvičenie z predmetu Súdne lekárstvo, ktoré sa malo konať dňa 8.10.2020 sa ruší z technických dôvodov. Cvičenie bude nahradené. O dátume a spôsobe nahradenia cvičenia budú študenti informovaní prostredníctvom emailu a tiež formou oznamu zverejneného na stránke Katedry trestného práva a kriminológie.