Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Témy dizertačných prác v ak. roku 2022/23

Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium na Katedre rímskeho a cirkevného práva so začiatkom v ak. roku 2022/3 nájdete TU.