Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Termín prijímacieho konania na doktorandský študijný program

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že prijímacie konanie na doktorandský študijný program sa bude konať dňa 24.6.2019 o 10:00 v m. č. 301.