Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Termín testu z SSTP - zmena

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že test z predmetu SSTP pre 3. ročník Mgr. externej formy štúdia sa uskutoční dňa 28.11. o 13:00.