Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Termíny obhajob a štátnych skúšok na KMPaEP

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva prebehnú štátne skúšky a obhajoby záverečných prác v akademickom roku 2020/2021 v nasledovných termínoch:

 

Štátna skúška z medzinárodného a európskeho práva:

- Riadny termin: 25. 5. 2021 o 9.00 hod

- Prvý opravný termín: 2.6.2021 o 9.00 hod

- Druhý opravný termín 18.6.2021 o 8.30 hod

 

Obhajoby diplomových prác:

- Riadny termín: 8. 6. 2021 o 9.00 hod

- Opravný termín: 23.8.2021 o 9.30 hod

 

Obhajoby bakalárskych prác:

- Riadny termín: 18. 6. 2021 o 9.00 hod

- Opravný termín: 23. 8. 2021 o 9.30 hod

- Zoznam a poradie študentov a študentiek na obhajoby náudete TU