Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Termíny skúšok (externé štúdium) - SSOP a OPP I

Termíny skúšok (externé štúdium) -

SSOP - 11.1.2022 o 17hod prostredníctvom Moodle
OPP I -  11.1.2022 o 17hod prostredníctvom Moodle