Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

termíny skúšok ZS 2021/22

15.11.2012: termíny skúšok - VET

Milí študenti, v systéme MAIS sú už zverejnené termíny skúšok z predmetu Všeobecná ekonomická teória (Klimentová), a to pre denné ako aj externé štúdium. Termíny sú zverejnené aj v systéme MOODLE. V systéme MAIS je možné sa zapísať na vami vybraný termín, no skúška bude prebiehať online písomnou formou v systéme MOODLE - podľa podmienok ukončenia predmetu zverejnených na webovej stránke KPPP.
V prípade potreby ma kontaktujte, želám všetkým úspešné ukončenie zimného semestra.

Klimentová, KPPP