Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Test progresu vedomostí - DPÚS II.

Milé študentky, milí študenti,

prosíme Vás o vyplnenie vstupného testu progresu vedomostí z predmetu DPÚS II. Tento test Vám pomôže zistiť rozdiel Vašich vedomostí z predmetu Dejiny štátu a práva na území Slovenska II. na začiatku a na konci semestra. Test je vložený do Moodle, pozostáva z 5 otázok, z ktorých každá má len 1 správnu odpoveď. Nezabudnite, že na test máte 5 minút. Po ich uplynutí sa odpovede odošlú v stave, v akom sú. Vstupný test môžete absolvovať v čase od 14. februára 2022, 8:00 do 20. februára 2022, 20:00. Výstupný test môžete urobiť v čase od 7. mája, 8:00 do 13. mája 2022, 20:00. Výsledok na konci semestra ukáže Vám aj nám Váš vedomostný rast :)

Veríme, že sa spolu veľa naučíme :)

Vaši vyučujúci