Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

TPH I - oznam pre skupiny C1, C4 a C5 - zmena času testu

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že cvičenia z TPH I skupín C1, C4 a C5 sa budú dňa 7.12.2021 konať v náhradnom tíme, do ktorého sa študenti dostanú cez kód: t2cq7ol

Cvičenie všetkých skupín sa uskutoční spoločne o 17:15 a jeho náplňou bude len vykonanie testu