Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

TPH I - zmena v harmonograme prednášok

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že nastala zmena v harmonograme prednášok z TPH I. Prednáška prof. Záhoru, ktorá mala byť dňa 2.11. cez MS Teams, sa bude konať dňa 9.11. cez MS Teams. Dňa 2.11. bude študentom poskytnutá prednáška Trestná súčinnosť a účastníctvo a to formou prednahratej prednášky v Moodli.