Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

TPH II. - oznam o skoršom začatí ústnej skúšky

Vážení študenti, 

pani doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. oznamuje prihláseným študentom, že ústna skúška z TPH II. sa dňa 26.01.2022 začne už od 10:00 hod. Ďakujeme za pochopenie!