Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

TPP II. - oznam o neskoršom začatí skúšky

Doc. JUDr. Eva Szabová, PhD. oznamuje prihláseným študentom, že skúška z TPP II. sa 20. 12. 2021 začne až od 14.00 hod. Ďakujeme za pochopenie!