Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

TPP II skúška 28.1. - zmena času

Skúška z TPP II dňa 28.1. u doc. Szabovej sa bude konať od 11:00.