Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

TPP II. - skúška 5.2. Szabová

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že ústna skúška z TPP II., ktorá sa bude konať dňa 5.2.2020, sa posúva na čas 15:30.