Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Trestné právo hmotné - externisti 24.10.2020

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že výučba externistov z predmetu Trestné právo hmotné I. bude dňa 24.10.2020 prebiehať online formou prostredníctvom MS Teams. Výučba prebehne v čase podľa rozvrhu. Poprosíme študentov, aby sa pripojili v čase výučby do tímu v MS Teams, do ktorého boli za týmto účelom pridaní.