Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Vedenie diplomových prác - prof. Záhora

Vážení kolegovia, dovoľujeme si Vám zverejniť zoznam študentov, ktorých diplomové práce budú školené pod vedením prof. Záhoru.

Zoznam tém DP - prof. Záhora