Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

VET

06.12.2017: opravné termíny postupových písomiek - VET

Oznamujem študentom prvého ročníka denného štúdia PF TU v Trnave, ktorí navštevujú predmet Všeobecná ekonomická teória (Ing. Klimentová), že opravné a náhradné termíny postupových písomiek sú nasledovne:

- 13.12.2017       8:40 hod, posl.13       opravný termín PP1, náhradný termín pre PP1 a PP2
- 13.12.2017       11:10 hod, posl. 13    opravný termín PP2

Ďakujem za pochopenie a želám veľa úspechov, Klimentová, KPPP