Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

VET-podmienky ukončenia-eš

25.11.2020: VET - oznam pre študentov externej formy - ukončenie predmetu

Všetky zverejnené prednášky a cvičenia z predmetu Všeobecná ekonomická teória v systéme MOODLE sú určené pre denných aj pre externých študentov. Rozsah výučby je v dennom aj v externom štúdiu rovnaký, preto aj náročnosť skúškových písomiek bude rovnaká.

Ďakujem za pochopenie, Klimentová