Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

VET - zimný semester 2021/2022

15.09.2021: VET - organizácia ZS 2021/22

Milí študenti,

v akademickom roku 2021/2022 bude prebiehať výučba predmetu Všeobecná ekonomická teória dištančnou formou, a to cez platformu MS TEAMS v časoch zverejnených podľa platného rozvrhu hodín pre 1. ročník bc-štúdia (dennej aj externej formy štúdia) alebo v časoch dohodnutých so študentami (napr. ako náhradné plnenie v prípade absencie vyučujúcej). Materiály ku všetkým prednáškam a cvičeniam budú študentom denného aj externého štúdia k dispozícii v podobe téz v systéme Moodle, a to ako pomôcka pre štúdium, nie však ako výhradný študijný materiál.

Aktuálne informácie budú zverejňované v Moodle ako aj na webovej stránke PF TU, v sekcii Katedra propedeutiky, prípadne formou hromadného emailu zasielaného študentom VET.

Želám úspešný zimný semester 2021/2022.
Lenka Klimentová