Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Výberové konanie na POMVED na Katedre dejín práva

Milé študentky, milí študenti,

Katedra dejín práva vyhlasuje výberové konanie na 2 miesta študentských pomocných vedeckých síl.

Prihlášky posielajte na inge.lanczova@gmail.com a tomas.gabris@truni.sk do 28.2.2022. Výberové konanie prebehne 2.3.2022 o 15:00 cez MS Teams.

Prihláška pozostáva z dvoch dokumentov: životopisu a ŠVOČ formuláru, ktorý je dostupný TU (vyplňte žlto vyznačené kolónky, pričom v časti téma / zameranie sa vyjadrite, čo Vás z právnych dejín baví, čo by ste chceli skúmať, resp. o čom by ste chceli napísať odborný článok - svoj výber aj zdôvodnite).

Stáž má POMVEDovi umožniť spoznať život na katedre, zapojiť sa do katedrových činností, pomôcť vyučujúcim s rôznymi aktivitami a vzdelávať sa po odbornej a vedeckej stránke.

Výberové konanie prebehne v tíme Pomocná vedecká sila, kód tímu yozx7yt - schôdza je naplánovaná v kalendári, treba sa pripojiť prostredníctvom neho.

Tešíme sa na Vás!