Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Výučba predmetu Športové právo

Vážené študentky, vážení študenti,

výučba predmetu Športové právo prebehne v tíme ´Športové právo,´ v ktorom sú vytvorené schôdze na každú stredu v čase 13:30-15:00.

Schôdze si pridajte do kalendára, prostredníctvom ktorého sa pripojíte.

Kód tímu: a3wg3hz

V prípade technických problémov píšte na inge.lanczova@gmail.com