Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Výučba predmetu Vývoj a prax notárstva - LS ak. roka 2021/2022

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

výučba predmetu Vývoj a prax notárstva bude pre denné aj externé štúdium zabezpečená v tíme Vývoj a prax notárstva, kód tímu 22grbmh

Schôdze sú naplánované, môžete si ich vložiť do kalendára.

Pre externé štúdium je naplánovaná len jedna schôdza - na 9.4.2022.

Želáme Vám príjemnú výučbu.