Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Vyučovanie predmetov katedry v akademickom roku 2021/2022

Vážené študentky a študenti, v úvodných týždňoch akademického roka 2021/2022 bude výučba katedrových predmetov prebiehať kombinovanou formou podľa centrálne stanoveného rozvrhu hodín. Styčnou platformou pre konkrétnejšie informácie o výučbe je informačný systém Moodle. V tomto systéme nájdete handouty z prednášok, zadania na jednotlivé semináre či ďalšie inštrukcie potrebné pre úspešné zvládnutie štúdia. Online výučba bude prebiehať prostredníctvom programu MS Teams, ktorý je súčasťou voľne dostupného balíka Office 365 ProPlus

Na akékoľvek otázky týkajúce sa obsahu alebo organizácie výučby predmetov Teória práva I, Dejiny európskeho politického a právneho myslenia, Argumentačné praktikum alebo Jurisprudence and Philosophy of Law Vám rád odpovie doc. Marek Káčer prostredníctvom emailu humnox@gmail.com.

Na akékoľvek otázky týkajúce sa obsahu alebo organizácie výučby predmetu Ústavné právo I či Jurisprudence of European Court of Human Rights Vám rada odpovie Dr. Lucia Berdisová prostredníctvom emailu lucia.berdisova@yahoo.com.

Prednáška z predmetu Teória práva I dňa 20. 9. 2021 sa uskutoční v štandardnom čase podľa rozvrhu hodín v MS Teams.

Pravidlá skúšania z predmetov vyučovaných katedrou nájdete tu.